Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

image65

Akademik Görevler

 • 2017-2017: Davetli Araştırmacı, Ss. Cyril and Methodius University / Blaze Koneski Filoloji Fakültesi / Üsküp / Makedonya 
 • 2015- … : Yardımcı Doçent, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
 • 2011-2015: Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
 • 2002-2011: Okutman, Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fransızca Hazırlık Birimi

İdari Görevler

 • 2016-2017: Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı

Eğitim Bilgileri

 • Doktora (2011) Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fransız Dili Eğitimi 
 • Y.Lisans (2004) Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fransız Dili Eğitimi 
 • Lisans (2001) Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı 
 • Önlisans (1995) Muğla Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik

Yayınlar

SSCI, SCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

 • Aydın, B. (2014). 5-6 yaş grubu çocuklarda anadil kullanım düzeyi ve ifade becerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 29(4), 16-27. 
 • Aydın, B., Korkut, E. & Yurdugül, H. (2013). Compétences de communication en langues maternelle et étrangère. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28(1), 41-52. 

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

 • Aydın, B. (2019). Enseignement du fle: les documents visuels utilisés dans l'étape d'anticipation et leurs représentations. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. (41). 227-244.
 • Aydın, B. (2019). Bir fransızca öğretmeni yetiştirme modeli: Makedonya örneği. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1223-1233. doi:10.24106/ kefdergi.2969
 • Aydın, B., (2005). “L'influence des faits linguistiques et culturels sur la communication orale dans l'apprentissage du français langue étrangère” (Yüksek lisans tez özeti), H.Ü Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 34-42. 

Hakemli Konferans ve Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar 

Uluslararası

 •  Aydın, B., (2006). “Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminde Video Kullanımı ve Yapılandırmacılık”, VI. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Isparta, 95-99, Süleyman Demirel Üniversitesi Basımevi, Isparta 
 • Ulusal 
 • Aydın, B., (2005). “Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretiminde Video Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri”, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Cilt 2, 675-680, Denizli.

Tam Metni Yayımlanmayan Bildiriler 

 • Uluslararası 
 • Aydın, B. (2016). Langue maternelle: base acquisitionnelle pour une langue étrangère?. Communication présentée au Colloque international "Le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones" organisé par le Département de langues et littératures romanes, Faculté de Philologie Blaze Koneski, Université de Cv. Cyrill i Metodi, Skopje, 4-5 Novembre 2016. 
 • Boyraz, F., Aydın, B. (2016) Analyse des curricula dans la formation des enseignants de FLE en Turquie: Croyances et qualifications des futurs enseignants après le processus de Bologne, Communiqué présenté dans XVIIIe Congres International AMSE-AMCE-WAER, Enseigner aujourd’hui pour demain ( XVIIIth International Congress Teaching and Training Today for Tomorrow - Dünya Eğitim Bilimleri Derneğin düzenlediği 18. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri) 30 May.- 2 Haz. 2016, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
 • Aydın, B. (2014). L'Apprentissage du FLE: une étude sémio-didactique. International Conference on New Horizons in Education (INTE 2014), 25-27 Haziran 2014.

KİTAPLAR 

 • Çok Yazarlı Kitaplarda Bölüm
 • 2017. Onursal, Ayırır, İ. (Ed.), Korkut, E. (Ed.), Prof. Dr. Ayşe Eziler Kıran'a Armağan, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 
 • 2015. Korkut, E. (Ed.), Onursal, Ayırır, İ. (Ed.), Dil Bilimleri ve Dil Öğretimi, Ankara: Seçkin Yayıncılık.